Loading

wait a moment

5 Tips voor het verbeteren van de financiële sector van een bedrijf

1 – Fiscale planning maken
Fiscale planning is een belangrijk managementinstrument. Het stelt de manager in staat om een breder en langeretermijnvisie te hebben op uw bedrijfsactiviteiten en belastingen.

Het is dus de verantwoordelijkheid van het fiscaal management om de fiscale aspecten van de organisatie te behandelen en alle activiteiten die rechtstreeks verband houden met belastingen te controleren en te controleren.

Bij het fiscale beheer zijn vrijwel alle afdelingen van de onderneming betrokken, aangezien elke sector activiteiten uitvoert die de belastingheffing beïnvloeden. Dat wil zeggen, de focus van het fiscaal beheer is niet beperkt tot het betalen van belastingen.

Door goed fiscaal beheer is het mogelijk om waardevolle informatie te verkrijgen voor het stellen van doelen, het opstellen van plannen, financiële gezondheid en het naleven van wettelijke voorschriften. Daarnaast optimaliseert het fiscaal beheer de inning van belastingen, verzekert het de regelmatigheid van de onderneming voor de Schatkist en draagt het bij tot de winstmarge.

Met een goed doordachte fiscale planning is het mogelijk om reserves te creëren voor onvoorziene omstandigheden en meer assertieve strategieën te trekken. Wie effectief plant, kan bepaalde tegenslagen voorzien en voorkomen dat ze een belemmering worden voor de groei van de onderneming.

Zie meer: Begrijp wat fiscaal beheer is en bekijk de tips om te gebruiken op uw bedrijf

2 – Analyseer uw cashflow
In het algemeen heeft de kasstroom betrekking op de financiële transacties van een bedrijf; dat wil zeggen, wat er in (inkomsten) en wat er in bepaalde perioden uitkomt (uitgaven).

Cashflow helpt bij de besluitvorming en optimaliseert de financiële prestaties van het bedrijf. De analyse stelt de manager in staat om knelpunten te identificeren en projecties te maken die helpen bij de uitwerking van de financiële planning (tip 1, onthouden?).

Het bedrijf dat zijn gemiddelde betalings- en ontvangsttermijnen goed kent en erin slaagt om zijn cashflow te ontwerpen, is in staat om de neerwaartse maanden te weerstaan zonder zijn winstmarge te schaden.

De projectie van de cashflow moet periodiek worden gemaakt, meestal om de drie maanden.

3 – Kosten en uitgaven beheren
De kosten vertegenwoordigen de kosten in verband met de aankoop of productie van goederen: grondstoffen, arbeid, uitrusting, onderhoud, enz.

De kosten zijn op hun beurt de kosten die nodig zijn om de onderneming aan het werk te houden: salarissen van werknemers, marketing, kantoorbenodigdheden, enz.

Op die manier draagt het beheer en de vermindering van de kosten en uitgaven effectief bij tot de rentabiliteit van de onderneming en levert het waardevolle informatie voor het financieel beheer, ongeacht de omvang van de onderneming.

4 – Efficiënte controle van facturen
Organisatie is het sleutelwoord voor een effectieve controle van facturen.

Scheid dus een specifieke locatie om ze op te slaan en te organiseren op de manier die u het meest geschikt acht: op datum, op type, op type, op in- en uitgangen, op klant, enz.

In het geval van elektronische facturen is het ideaal dat de opslag online gebeurt, omdat het meer veiligheid en gemak bij de toegang garandeert.

Het gebruik van software voor het beheer van uw facturen is een goede manier om de financiële sector van een bedrijf te verbeteren en de tijd te optimaliseren door repetitieve taken te automatiseren.

5 – Voer periodieke audits uit
Het is van groot belang dat de onderneming op de hoogte blijft van haar wettelijke verplichtingen.

Het is echter gebruikelijk dat sommige fiscale details niet worden opgespoord. Het inhuren van een extern accountantskantoor kan daarom een goed idee zijn om te controleren op mogelijke procedurele gebreken en deze zo snel mogelijk te corrigeren.

Over het algemeen wijzen controles er meestal op dat het voor de onderneming gekozen belastingregime niet het meest geschikte is.